Co nabízíme

 • vyšetření CRP v ordinaci
 • rychlý test k vyloučení streptokokové infekce
 • sonografie dutin
 • očkování dle povinného očkovacího kalendáře + další nepovinné očkování na přání rodičů
 • odběry - většinou provádíme přímo v ordinaci, bez nutnosti cestování do specializované laboratoře
 • možnost nadstandardní péče za úhradu
 • bezbariérový přístup s kočárkem a parkování v blízkosti ordinace
 • návštěva novorozence v rodině
 • návštěvní služba
 • konzultace
 • pro budoucí maminky návštěvu naší ordinace před narozením dítěte-mimo ordinační hodiny (kdy se vzájemně seznámíme a maminku připravíme na první poradnu)

Pohotovost

FTN - Krč, Vídeňská 800, pav. B1
tel.: 261 083 783
po - pá: 19-6 hod.
sobota, neděle a svátky nepřetržitý provoz

V závažných situacích je možné vyšetření přímo na ambulanci Dětské kliniky FTN pav. G2 nebo volat záchrannou službu (tel. 155).

Toxikologické informační středisko - tel. 224 919 293 nebo 224 915 402
(zde je možné získat informace o první pomoci při otravě dítěte)